Obsah

Vánoční dílna na tvrzi

Dne 8.12.2012 se konala Vánoční dílna na tvrzi ve spolupráci s obcí Volfartice a o.s. Slunovrat.

Vánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílnaVánoční dílna 

 

Adventní koncert

Dne 15. prosince 2012 se konal  v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích Adventní koncert.

koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertadventni_koncertkoncert

 

Zimní bruslení na "koupáku"

..................

 

Masopustní průvod

Dne 21.2.2012 šel od základní školy masopustní průvod dětí a rodičů směrem ke kulturní místnosti, kde už na přítomné čekala masopustní veselice a hry pro děti.

....................................

 

Úklid černé skládky na "hrázi"

Místo zvané „hráz“, cestou na Klimentku, je již po dlouhou řadu let používáno některými občany jako úložiště zbytečných věcí. Postupem času zde vznikla černá skládka. Asi dvacetičlenná skupina z těch ostatních, slušných a obeznámených s tím, že přebytečné věci lze dvakrát ročně uložit zdarma do velkoobjemového kontejneru, se rozhodla přiložit ruku k dílu, použít i vlastní techniku a alespoň část zaneřáděné krajiny uklidit. A nebyla to práce jednoduchá, odpadu se vytahalo opravdu hodně – tři valníky za traktor. Rádi bychom v úklidu pokračovali na podzim, doufáme, že se zapojí i další občané, kterým vzhled jejich okolí není lhostejný.

Chtěli bychom všem zúčastněným poděkovat, především manželům Kühnelovým, kteří akci zorganizovali.

................................

 

Pálení čarodějnic

 
Jako již tradičně připravili pro nás dne 30. dubna 2012 místní hasiči spolu s Obcí, školou a sdružením Slunovrat Pálení čarodějnic. Všem, kteří se na organizaci a průběhu akce podíleli, děkujeme, naše poděkování patří i manželům Patrným, kteří celý podvečer doprovázeli příjemnou hudbou.

 

....................................................................

 

Den dětí

Dne 2.6.2012 pořádal Slunovrat  ve spolupráci s Obcí, školou a místními hasiči dětský den věnovaný cirkusovým představením a přišel i kouzelník.

.................................................................

 

Petropavlovská pouť

V rámci Petropavlovské poutě dne 30.6.2012 jste mohli na požární nádrži shlédnout "hasičskou fontánu", na které se podíleli dobrovolní hasiči z naší obce a dále z Nového Oldřichova a České Lípy společně s dalšími zájemci.

Navzdory obavám z nedostatku vody v požární nádrži se fontána, letos u nás úplně poprvé, velice povedla.

Děkujeme tedy tímto všem, kteří se na realizaci hasičské fontány podíleli.

A zde je pár fotek z příprav i samotné fontány.

.........................................................................

 Video fontány naleznete zde.

 

Pojeďte s námi, tentokrát.... na kole do Sloupu

Dne 22.9.2012 obec Volfartice ve spolupráci s o.s. Slunovrat zorganizovala výlet na kole do Sloupu. A zde je pár fotek:

.........................