Obsah

Masopust

Dne 27.2.2009 se v kulturní místnosti v rámci masopustní zábavy konala od 15:00 do 17:00 karnevalová diskotéka pro děti. Čarodějnice, klauni, piráti a další pohádkové bytosti zaplnili parket a začalo se tančit, soutěžit, dlabat koblihy a děti si karneval užívaly plnými doušky. Úlohy diskžokeje se velmi dobře zhostil Karel Štejma ml.

 

 .............................................

..........
 

Od 19:00 hodin už probíhala masopustní zábava pro dospělé. Tančilo se za doprovodu rodinného dua ADAMIS, které rozhýbalo celý parket a veselilo se do pozdních hodin.

 ............

Pálení čarodějnic

Dne 30.4.2009 jednotka Sboru dobrovolných hasičů Volfartice ve spolupráci s obcí Volfartice pořádala na fotbalovém hřišti pálení čarodějnic.

 .................................


Den dětí ve škole 

Dětský den 1.6.2009 se u nás ve škole slavil celkem netradičně. Děti přišly do školy bláznivě oblečeni s ještě bláznivějšími účesy na hlavách. Byly k nepoznání. Den byl prostě celý naruby. Diktát psala tentokrát paní učitelka a žáci ho opravovali. Společně se školkou se soutěžilo, mlsalo se a také tančilo.

 ......

 

Školní akademie

Dne 18.6.2009 proběhla ve škole slavnostní akademie ukončení školního roku.
Své vystoupení si připravily mažoretky, aerobic, děti z MŠ přednesly básničky a zazpívaly písničky, všichni žáci ZŠ zahráli pohádku O dvanácti měsíčkách. Žáci 5.ročníku dostali šerpy a malou pozornost na památku. Loučení s nimi se neobešlo bez slziček. Do školy jsme přivítali nové prvňáčky rovněž šerpami a dárečkem. Na závěr jsme si všichni zazpívali Prázdninovou písničku.

Noc ve škole
Tento den ale akademií neskončil. V 18 hodin jsme se opět sešli ve škole, abychom zde strávili noc. Na školní zahradě jsme si na grilu opekli buřtíky k večeři. Pak jsme až do tmy hráli různé hry a naučili jsme se plést věnečky z papírových trubiček. Paní Kavenská nám upekla věnečky a další dobrůtky. Všem moc chutnaly. Večer jsme se uložili na koberce ve třídách do spacích pytlů a brzy jsme usnuli. Ráno jsme zdravě posnídali a pak už nastal obyčejný školní den. Těšíme se na další spaní ve škole, moc jsme si to užili. 
 ..............

Petropavlovská pouť- otevření dětského hřiště

I přes nepřízeň počasí byla dne 4.7.2009 slavnostním otevřením dětského hřiště zahájena Petropavlovská pouť ve Volfarticích.

....................................

 ......

Štrůdlování

Dne 29.8.2009 v rámci Rozloučení s létem proběhlo v kulturní místnosti obce "Štrůdlování". Jednalo se o soutěž v pečení strůdlů, které se zúčastnilo 16 zájemců všech věkových kategorií.

..................

...... ...

Adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích

Dne 12.12.2009 se jako již každoročně konal adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla ve Volfarticích, na kterém vystoupil Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty University J.E. Purkyně, Ústí nad Labem.

......... ...