Obsah

Veřejné zakázky

 • Dodávka servoelektrického ohraňovacího lisu

  23.5.2022 23:11

  Předmětem zakázky je dodávka servoelektrického ohraňovacího lisu.

 • Rozšíření ČOV Úvaly – zpracování projektové dokumentace

  23.5.2022 23:02

  Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající: a) ve zpracování studie proveditelnosti (FS), která bude zohledňovat optimální technické a provozní řešení s ohledem na minimalizaci investičních nákladů; b) ve zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení DUR + DSP), která bude zpracována na finální návrh ze studie proveditelnosti na celkovou kapacitu 9 990 EO; c) v inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (DUR + DSP); d) ve zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti provedení stavby (DPS), která bude zpracována na finální návrh ze studie proveditelnosti na celkovou kapacitu 9 990 EO.

 • Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Kvasice

  23.5.2022 22:22

  Předmětem této veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektroinstalace v převážné části objektu Mateřské školy v Kvasicích.

 • Výběr dodavatele brusky na vnitřní broušení

  23.5.2022 22:00

  Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka brusky na vnitřní broušení s parametry vyspecifikovanými v zadávací dokumentaci dostupné na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mercel-cutting-knives-s-r-o

 • Dodávka automatického laserového centra s plně automatickým skladem pro společnost CORMET, s.r.o.

  23.5.2022 21:50

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění, a otestování funkčnosti automatického laserového centra s plně automatickým skladem včetně příslušenství.

 • PD: Vodovod, kanalizace a ČOV Bojanovice

  23.5.2022 21:21

  Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení projektové práce a související inženýrské činnosti na výstavbu vodovodu, splaškové kanalizace a čistírny odpadcích vod (dále jen „ČOV“) v obci Bojanovice ve Středočeském kraji.

 • Velké Opatovice, ulice Mládežnická – Stavební úpravy místní komunikace a dešťové kanalizace

  23.5.2022 20:30

  Předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníků a parkovacích ploch na ulici Mládežnická ve Velkých Opatovicích včetně stavebních úpravy místní komunikace na této ulici spolu s opravou dvou větví dešťové kanalizace. V rámci této investiční akce budou provedeny nové podzemní kabelové vedení NN veřejného osvětlení, osvětlovacích stožárů se svítidly včetně napojení na distribuční soustavu E.ON a osazení nového rozváděče RVO s elektroměrem. Napojení bude na nový plánovaný podzemní kabelový rozvod E.ON z přípojkové skříně.

 • Nákup traktoru

  23.5.2022 18:30

  Nákup traktoru pro komunální činnost obce.

 • Moravský Žižkov - dětské hřiště u rybníka

  23.5.2022 18:20

  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávka 11 ks herních a sportovních prvků, 3 ks mobiliáře, včetně vybudování dopadové plochy z kačírku o celkovém rozměru 61 m2 a souvisejících zemních a stavebních prací v obci Moravský Žižkov.

 • VZ/269/OÚR/22 Plán udržitelné městské mobility statutárního města Havířova - SUMP

  23.5.2022 17:25

  Předmětem této veřejné zakázky je provedení veškerých úkonů nezbytných pro zpracování Plánu udržitelné městské mobility statutárního města Havířova pro období 2022-2030, dále „SUMP“ (Sustainable Urban Mobility Plan), včetně jeho projednání s Ministerstvem dopravy prostřednictvím Komise pro posuzování dokumentů městské mobility. SUMP musí odpovídat platné metodice Ministerstva dopravy pro přípravu a schvalování Plánů udržitelné městské mobility.

 • Oprava komunikace Na Mýtě - Sezimovo Ústí

  23.5.2022 17:11

 • Vodní prvek

  23.5.2022 16:30

  Výroba vodního prvku z mosazného plechu o síle 3 mm

 • Dětské hřiště v lokalitě Selkov, Černá Hora

  23.5.2022 16:16

  Předmětem veřejné zakázky je realizace dětského hřiště v lokalitě Selkov v Černé Hoře - dodávka a montáž herních prvků a realizace dopadové plochy.

 • Valašské Klobouky, Základní škola – hospodaření s dešťovými vodami

  23.5.2022 16:06

  Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nových zařízení na hospodaření s dešťovou vodou. Součástí projektu jsou také architektonické úpravy odvodňovaných ploch a výměna zpevněných povrchů a komunikací z nepropustných povrchů na propustné. Novou stavbou je vybudování části chodníku před školou, který navazuje na již zahájenou stavbu v rámci bezbariérového přístupu do školy. Součástí je přípojka dešťové kanalizace a přeložka splaškové kanalizace.

 • Běžecká dráha s tartanovým povrchem - Nová Role

  23.5.2022 15:59

  Předmětem této veřejné zakázky je umístění běžeckého oválu a dráhy pro požární sport v areálu JSDH v Nové Roli. Podrobný popis je uveden v technické zprávě v projektové dokumentaci.