Obsah

Zpět

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Varhany za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno: 7. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět