Obsah

Integrované šetření v zemědělství 2020

Typ: ostatní
 Integrované šetření v zemědělství 2020 1Od 1. září až do 30. listopadu se v Česku uskuteční Integrované šetření v zemědělství.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení, ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází. Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické i tištěné publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Na národní úrovni budou výsledky šetření zveřejněny v srpnu 2021.

 

Podrobnější informace koho se šetření týká a jak se zapojit naleznete na webu Českého statistického úřadu


Vytvořeno: 28. 8. 2020
Poslední aktualizace: 28. 8. 2020 11:08
Autor: Správce Webu