Obsah

Volby 2021

Typ: ostatní
VolbyVolby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021. Volební místnost bude v kulturním sále obce, který má bezbariérový přístup, na adrese Volfartice 60.

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech (269/2021 Sb.), dle kterého již není možné vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro uplatnění volebního práva. Ten bylo možné podle starého zákona vyhotovit přímo i ve dnech konání voleb. Proto doporučujeme všem voličům, aby si včas zkontrolovali platnost svého občanského průkazu.
O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat nejpozději 30 dnů přede dnem konání voleb, aby bylo možné tento doklad včas vyzvednout. 
Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost a státní občanství ČR těmito doklady:
a) buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem 
b) nebo platným občanským průkazem.
Bez předložení jednoho z výše uvedených dokladů nebude voliči umožněno hlasování.


Vytvořeno: 3. 9. 2021
Poslední aktualizace: 7. 9. 2021 11:45
Autor: Správce Webu