Zawartość

Atrakcje w okolicy gminy

Gmina Volfartice ma niezbyt duży potencjał rekreacyjny, rozwinęła się tu przede wszystkim rekreacja indywidualna. Zabudowa jest rozsiana wzdłuż Libchavskiego potoku. Dolinę otaczają łagodne zbocza po stronie południowo-wschodniej i południowo-zachodniej. Nad miejscowością góruje kościół pw. św. Piotra i Pawła, wznoszący się w centralnej jej części. Znajdują się tu dwupiętrowe budynki o małomiejskim charakterze oraz budynek szkoły. W miejscowości zachowało się wiele drewnianych chałup, które mogłyby być wpisane na państwową listę zabytków objętych ochroną konserwatorską.
W kamieniołomie, który w przeszłości prowadziło przedsiębiorstwo państwowe Severokámen Liberec na wzgórzu Holý vrch, znajduje się składowisko odpadów EKO Volfartice a.s.

 

logo