Obsah

Aktuality

06.04.2020

zápis

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ Volfartice

Termín pro doručení dokumentů uvedených v letáku je do 30. dubna 2020

Detail

02.04.2020

leták

Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie

Jak třídit pokud je v domácnosti někdo v karanténě nebo byl testován pozitivně na COVID-19. Zamezte tak případnému ohrožení nakažení dalších osob.

Detail

01.04.2020

info

Informace občanům

Dle nařízení vlády ČR jsou do 11. dubna prodloužena všechna stávající opatření. Mimo jiné trvá zákaz volného pohybu osob s několika výjimkami (cesta do práce, na nákup, k lékaři,…). Na veřejnosti je možno pobývat nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání,… Mimo bydliště musí mít všichni zakrytý nos a ústa. Výjimkou jsou děti do 2 let a řidiči, pokud jsou v autě sami.

Detail

31.03.2020

Přehledně: Jaká nová opatření vláda zavedla a která naopak zmírnila

Článek si můžete přečíst v následujícím odkazu...

Detail

30.03.2020

leták

Otevření sběrného místa

Od neděle 5. dubna 2020 - dodržujte pokyny z informačního letáku!

Detail

25.03.2020

Důležité kontakty

Důležité kontakty

Bezplatná celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem: 1212

Detail

23.03.2020

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

které vydalo Ministerstvo životního prostředí a Statní zdravotní ústav

Detail

23.03.2020

informace občanům

Informace občanům

Uzpozorňujeme, že stále platí veškerá usnesení a doporučení vlády týkající se volného pohybu osob, sdružování a také povinného nošení roušek. Přestože nebyla udělena výjimka pro cesty do objektů určených k rekreaci, mnoho občanů především z větších měst toto nerespektuje....

Detail

19.03.2020

policie ČR

Policie ČR

Apeluje na všechny občany České republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních dopadů.

Detail

Kalendář akcí

O obci

Volfartice je obec téměř 4 km dlouhá, ležící v údolí ohraničeném čedičovými vrchy pokrytými smíšeným lesem, asi 8,3 km severozápadně od města Česká Lípa. Středem obce protéká potok "Libchava", který býval v dřívějších dobách s velkým úspěchem využíván k odchovu pstruhů. Nejvyšším bodem okolního terénu je Radečský kopec dosahující výšky 560 m. n. m.

 

Statistické údaje  
 ZUJ: 562220
 Počet částí obce:

2     (Volfartice, Nová Ves)

 Počet katastrálních území: 2
 Katastrální výměra: 1309 ha
Počet obyvatel k 1.1.2020:

 

686 + 12 cizinců      

 Průměrný věk: 42,5


Obec je ve správním obvodu obce s rozšířenou působností: Česká Lípa

Podpora dobrovolných hasičů z Libereckého kraje

 

svítilny

 

zateplení

 

 

 

Podpora dobrovolných hasičů z Libereckého kraje

Podpora dobrovolných hasičů z Libereckého kraje

Podpora dobrovolných hasičů z Libereckého kraje

Podpora dobrovolných hasičů z Libereckého kraje

Podpora dobrovolných hasičů z Libereckého kraje

 

Projekt pořízení kompostérů pro Obec Volfartice

Projekt pořízení kompostérů pro Obec Volfartice

Projekt pořízení kompostérů pro obec Volfartice

Dotace z operačního programu Zaměstnanost

spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu

projekt Nové pracovní příležitosti

dotace

dotace 01

 

Vyjádření obce Volfartice k mimořádným opatřením v souvislosti s nemocí COVID-19

 

Rady a doporučení pro domácí karanténu od Státního zdravotního ústavu

https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

 

Co může být v současné situaci otevřeno - služby, obchody, případně v jakém režimu

 

Usnesení Vlády ČR o zákazu vstupu cizinců na území ČR

Usnesení Vlády ČR o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

 

Tisková zpráva pro Finančního úřadu pro Liberecký kraj o zavedených opatřeních

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19

 

Krizová opatření zavedená 1.4.2020

Opatření obecné povahy, které prodlužuje platnost znovuzavedení ochrany vnitřních hranic do 24. dubna 2020

 

Krizová opatření zavedená 30.3.2020

Usnesení Vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 o zaměstnancích krizového opatření a nasazení vojáků do krizového opatření a další

 

Krizová opatření zavedená 27.3.2020

Usnesení Vlády ČR

 

Krizová opatření zavedená 26.3.2020

Usnesení Vlády ČR - plynulost poskytování nepojistných soc. dávek Úřadu práce ČR a MPSV

 

Krizová opatření zavedená 24.3.2020

Usnesení Vlády ČR - fungování zastupitelstev, nezbytná péče o děti do 10 let, prodloužení omezení volného pohybu do 1. dubna 2020 a další

 

Krizová opatření zavedená 19.3.2020

Usnesení Vlády ČR o nošení ochranných prostředků na veřejnosti a omezení pohybu pro přeshraniční pracovníky

Usnesení Vlády ČR - ošetřovné pro OSVČ, přeshraniční pracovníci

 

Krizová opatření zavedená dne 16. 3. 2020

Usnesení Vlády ČR - změna opatření v zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách

 

Krizová opatření zavedená 15.3.2020

Opatření obecné povahy - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

 

Krizová opatření zavedená 13.3.2020

Mimořádné opatření o dočasném zavedení ochrany vnitřních hranic ČR - překračování hranic s Německem a Rakouskem

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

 

Krizová opatření zavedená 12. 3. 2020

Opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Opatření o zákazu pořádání kulturních a sportovních akcí nad 30 osob

Opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit

 

Mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR

Zákaz konání veřejných i soukromých akcí nad 100 osob

Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí

Uzavření základních, středních a vysokých škol

 

 

Všechny dostupné a aktuální informace naleznete zde

 

 

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem

Základní opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (COVID-19)

Jak si správně mýt ruce

Jak zastavit šíření mikrobů