Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Pronájem hrobového místa

Obec Volfartice je provozovatel veřejného pohřebiště ve Volfarticích, podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Řád veřejného pohřebiště obce Volfartice - obec Volfartice vydává po předchozím souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 22. 6. 2018 pod č.j. KULK 56718/2017 KSCR 157/2018

 

Ceník pro veřejné pohřebiště obce Volfartice

  • schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 16. 5. 2018

Nájem hrobového místa pro hrob, hrobku, uložení uren -20 Kč/1 m2 /1 rok

Služby spojené s nájmem -20 Kč/1 m2 /1 rok

Doba nájmu 15 let.

 

Tento ceník nabývá účinnosti dne 17. 5. 2018.

Smlouvy uzavřené před tímto datem se řídí ceníkem schváleným 16. 9. 1996.

 

Formulář:

Aktuální teplota

3.12.2023 17:57

Aktuální teplota:

-2,7 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru