Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Prodej dřeva

K datu 24. 10. 2022 16:10 hodin je kapacita vyčerpána, PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ na prodej palivového dřeva JE UKONČEN.


Obec Volfartice vyhlásila prodej palivového dřeva v pondělí 24.10.2022 od 8:00 hodin.

Výzva - Prodej dřeva - 2. kolo r. 2022

 

PRAVIDLA PRO PRODEJ DŘEVA OBČANŮM

Z OBECNÍCH LESŮ OBCE VOLFARTICE

Zastupitelstvo obce Volfartice schválilo na svém zasedání dne 20. 10. 2022 níže uvedená pravidla pro prodej dřeva občanům.

Obec Volfartice jako vlastník lesa umožní zájemcům odkup již vytěženého dřeva za takto stanovených podmínek:

 

Prodej dřeva:

 je úplatné přenechání zpracovaného dřeva, např. po těžbě.

 

Žadatel:

 • osoba starší 18-ti let, která má v obci Volfartice trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost,
 • vůči obci Volfartice nemá ke dni podání žádosti neuhrazené pohledávky (poplatky za odpad,…).

 

Žádost:

 • musí být v písemné podobě na určeném formuláři
 • určený formulář je k dispozici na obecním úřadě, nebo na internetových stránkách obce
 • podává se na Obecním úřadě Volfartice buď osobně, nebo poštou či prostřednictvím e-mailu na adresu: obec@volfartice.cz.

 

Článek I.

PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 1. Informace o prodeji bude zveřejněna na úřední desce, webových stránkách obce (www.volfartice.cz) a zároveň se zveřejní termín, od kdy je možné podávat žádosti.
 2. Žádosti budou přijímány průběžně od stanoveného termínu.
 3. Pro žadatele o odkup dřeva je na obecním úřadě zřízen pořadník.
 4. Do pořadníku je zařazen každý žadatel splňující výše uvedené podmínky, na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na obecním úřadě, k dispozici také na internetových stránkách obce).
 5. Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum převzetí písemné žádosti obecním úřadem.
 6. Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne žadateli místostarosta či jím pověřená osoba dřevo k prodeji.
 7. V případě většího zájmu může místostarosta určit maximální množství palivového dřeva k prodeji pro jednotlivé žadatele.
 8. Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti, ale „za číslo popisné“ (netýká se bytových domů č.p. 40, 41, 42, 74 a 236). 
 9. Pořadník stávajícího roku přechází do roku následujícího.

Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.

 

Článek II.

STANOVENÁ CENA A PLATBA

 1. Ceny za dřevo určené k prodeji je stanovena zastupitelstvem obce.

PRODEJ

 • směs druhů dřevin ( jasan, bříza, smrk,...)
 • různá tloušťka, délka cca 4 m
 • prodává se po „metrech“ – tzn. volně ložené dřevo 1m x 1m x 1m
 • cena za 1 „metr“ je 800 Kč
 1. Platba – prodej dřeva bude uhrazena po převzetí dřeva do pokladny obecního úřadu nebo na bankovní účet obce – dle vzájemné dohody.

 

Článek III.

VYŘAZENÍ Z POŘADNÍKU

 1. Zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce, bude z pořadníku vyřazen na dobu tří let.
 2. Vyřazen bude také zájemce, který odmítl dřevo nabídnuté k prodeji, může se však do pořadníku v dalším termínu podávání žádosti znovu přihlásit.

 

Článek IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení ZO.
 2. Nabytím platnosti těchto pravidel je ukončena platnost pravidel platných od 26. 1. 2022.

 

 

Schváleno usnesením ZO dne 20. 10. 2022.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Aktuální teplota

29.5.2024 17:05

Aktuální teplota:

20.5 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru