Obsah

 

  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství:

OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Ceník úhrad za svoz a likvidaci komunálních odpadů 

- účinnost 16.9.2021

 

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

- účinnost 11.3.2021

 

  • Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- účinnost 1.1.2021

 

  • Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Přehled veřejných prostranství

- účinnost 18.11.2020

 

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

- účinnost 15.3.2016

 

  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Volfartice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Volfartice

- účinnost 8.2.2012