Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Platné obecně závazné vyhlášky obce

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků.

Vstup do Sbírky právních předpisů - zveřejněné obecně závané vyhlášky 

 

  • Obecně závazná vyhláška obce Volfartice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

- účinnost od 1.1.2024

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Obecně závazná vyhláška obce Volfartice, kterou se vydává Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice, kterou se vydává Požární řád obce

- účinnost od 12.5.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

- účinnost od 1.1.2022, platnost do 31.12.2023


  • Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství:

OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

- účinnost 16.9.2021

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Ceník úhrad za svoz a likvidaci komunálních odpadů - platnost od  1.1.2024

 


  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

- účinnost 11.3.2021


  • Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Přehled veřejných prostranství

- účinnost 18.11.2020


  • Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Volfartice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Volfartice

- účinnost 8.2.2012

Úřad

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci k 1.1.2023:

- občanů ČR     720

- cizinců:

7  trvalý pobyt

16 přechodný pobyt

Informace k úhradě místního poplatku za komunální odpad 2023

Poplatek za svoz odpadu

 

Virtuální Česko

AR+GUR banner

Mapové podklady

Mapa

Aktuální teplota

3.12.2023 18:36

Aktuální teplota:

-2,5 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru