Obsah

Slunovrat - občanské sdružení Volfartice

Slunovrat - občanské sdružení Volfartice


Adresa sídla sdružení:


Slunovrat, občanské sdružení Volfartice

jednatelka Martina Kühnelová
Volfartice č.p. 220,
471 12  Volfartice
 

 

Občanské sdružení SLUNOVRAT bylo založeno v obci Volfartice v  srpnu roku 2006.
Je dobrovolným nevládním neziskovým sdružením.
V současné době intenzivně spolupracuje s obcí, se školou a s dalšími místními spolky na rozvoji kulturního a společenského života ve Volfarticích.
K financování své činnosti využívá sdružení členské příspěvky, prostředky získané z grantů a veřejných sbírek, dotace od obce a sponzorské dary.