Menu
Obec Volfartice
Volfartice

OBECNÍ ÚŘAD BUDE V PÁTEK 29. 9. 2023 UZAVŘEN.

Poplatek za svoz odpadu

Výše poplatku činí opět pro rok 2023:

  • 325 Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci, 
  • 325 Kč za objekt pro poplatníka, který má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální  rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.

Poplatek je možno uhradit buď jednorázově do 28. 2. 2023 nebo ve dvou splátkách:

  •  1. splátka do 28. 2. 2023
  •  2. splátka do 30. 6. 2023

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na obecním úřadě či bezhotovostním
převodem na účet obce č. ú. 287474085/0300, vedeného u Československé obchodní banky, a. s..

Jako variabilní symbol uvádějte číslo domu, do zprávy pro příjemce jména poplatníků, za které platíte, neplatíte-li za všechny v domě.


Platné obecně závazné vyhlášky

Přílohy:  Stanoviště zvláštních sběrných nádobCeník úhrad za svoz a likvidaci komunálních odpadů

Aktuální teplota

27.9.2023 04:05

Aktuální teplota:

11,2 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru