Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Přeložka silnice I/13 Děčín – Manušice

 

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ze dne 11. 10. 2023

Zápis z veřejného projednání konaného dne 25. 5. 2023

13.10.2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka na veřejné projednání dokumentace vlivů na životní prostředí - "Přeložka I/13 Děčín - Manušice"

Veřejné projednání dokumentace vlivů na životní prostředí proběhne ve čtvrtek 25. května 2023 od 15:00 hodin.
Místo: Městské kino Benešov nad Ploučnicí, Čapkova 477, Benešov nad Ploučnicí. 

16. 5. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYJÁDŘENÍ obce Volfartice k dokumentaci Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice

27. 4. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posuzování vlivů na ŽP - "Přeložka silnice I/13 Děčín - Manušice"
- rozeslání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje (Ústecký kraj). K vyjádřením
zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

22. 3. 2023

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STANOVISKA o vyřízení podané petice "Proti výstavbě přeložky silnice I/13 v úseku Děčín - Manušice"

Krajský úřad Ústeckého kraje 31.10.2022

Krajský úřad Libereckého kraje 3.11.2022

Ministerstvo dopravy 7.11.2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Petice proti výstavbě přeložky silnice I/13 v úseku Děčín – Manušice

Pokud nesouhlasíte se stavbou, můžete svůj nesouhlas vyjádřit podepsáním petice, kterou sestavil Petiční výbor složený (nejen) z občanů obcí, kterými má silnice procházet. Poté bude předložena státním orgánům, které mají o výstavbě rozhodovat.   

V naší obci je možno petici podepsat:

V sobotu 11. 9. 2021 od 15:00 do 17:00 v kulturním sále - Volfartice 60

V sobotu 25. 9. 2021 od 9:00 do 11:00 ve vestibulu obecního úřadu – Volfartice 59

Ve všední dny v úředních hodinách obecního úřadu (v knihovně)  - Volfartice 59

Petiční arch nelze skenovat a  posílat e-mailem, podpis musí být originál, je potřeba se tedy dostavit k podpisu osobně.

Petice ke stažení zde


Závěr zjišťovacího řízení - Přeložka I/13 Děčín - Manušice

odpověď Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 3. září 2020


Připomínky nás, občanů, ke stávajícímu posouzení vlivu na životní prostředí:

Je na nás, jednotlivcích a organizacích, jakou připomínkou na Krajský úřad budeme apelovat, čili který problém je pro nás nejpalčivější, které téma je našemu osobnímu zájmu nejbližší...
Jistě najdete svá vlastní slova, která vyjádří Váš nesouhlas, pochyby a námitky k nedostatkům v posouzení a plánování stavby.
Je však nutné písemně uvést, v čem tkví nedostatek stávajícího posouzení EIA. Viz příloha "Připomínky_Přeložka_I/13". Co není vůbec a co je špatně/neodborně/povrchně posouzeno, řešeno, ignorováno…

Avšak připomínku je nutné poslat doporučeně poštou nejpozději 30.7.2020 ( interně s rezervou) na tuto adresu:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem.

 

Pokud Vám chybí informace ke konkrétním neuvedeným místům, prosím, kontaktujte nás.

Zároveň oznamujeme, že je na Facebooku vytvořena veřejná skupina "Přeložka I/13 mezi lesy" sloužící k předávání informací a sdílení poznatků a rad k připomínkování.

Bylo by přínosné informace, jak a kam připomínku poslat a o vytvořené skupině na FB, zveřejnit na webových stránkách obcí, organizací...

Cílem našich připomínek je vypracování nové EIA. Posouzení vlivu na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb. To stávající posouzení má velké nedostatky, ty jsou podkladem pro naše připomínky. Viz již zmiňovaná příloha.

Pro naše občany/přátele obcí pár příkladů pro vlastní připomínku. Ještě pošleme další témata (zřejmě ve středu), jež doplněná o vlastní zkušenosti z konkrétního prostředí, budou naprosto ideální.

Zasíláme také příklad vyjádření Radečského okrašlovacího spolku. Taková připomínka musí samozřejmě obsahovat nejen podpis a text samotný, ale také "Věc" či "Předmět" a adresu odesílatele, datum, příjemce..

Tento příklad také může pomoci formulovat připomínky jednotlivců/spolků...

Prosíme o oslovení spolků a organizací ve Vašem registru, aby se vyjádřily, pokud mají zájem. Můžeme samozřejmě pomoci formulovat jejich obavy a výhrady na základě poznatků, které byli při prostudování staré EIA zjištěny, abychom ušetřili jejich čas a energii. (Pro myslivce, rybáře, Lesy ČR máme něco načrtnuto, chybí nám ale konkrétní kontakty. Pokud je někdo máte, prosíme o zaslání).

 

Občanům, kamarádům - nerozhodnutým či přímo oponentům je potřeba vysvětlit, že nám nejde o to, aby obcím zatíženým kamionovou dopravou nebylo poskytnuto řešení jejich nepříjemností, ale že tato konkrétní varianta je špatná, že je nutné přimět zodpovědné orgány k posouzení dalších již existujících variant či začít po padesáti letech přemýšlet nad variantami vhodnějšími, levnějšími, jednoduššími, tzn. schůdnými pro všechny zúčastněné strany s ohledem na aktuální všeobecnou i konkrétně místem danou situaci a celosvětovým trendem konečně již neignorovat přírodu, s čímž při tvoření stávajího konceptu nebylo vzhledem k jeho stáří počítáno.

Zde se jedná o aktivitě každého z nás.


Případné kontakty na další postižené/přilehlé obce jsou vítány. Skutečně nejde o to, odepřít jim řešení jejich svízelné situace s dopravou, nýbrž o udržení a zlepšení životních podmínek občanů bez toho, aby na tom byly jiné obce/části obcí hůř, než-li v současnosti jsou. Nabízí se totiž, že s takovouto stavbou budou spojeny navazující projekty, které se dotknou obyvatel/obcí, které se cítí v současné době nedotčeně a bezpečně. Např. skladovací haly, výrobní komlexy apod. a snimi spojený nárůst dopravního vytížení.

 

Dalším aktuálním tématem, je vytvořit spolek občanů, obcí, organizací dotčených zmiňovanou variantou přeložky I/13 s náplní: ochrana životního prostředí okolí obcí a o obecné blaho přímo v tomto konkrétním případě. Dle informace od JUDr. Mariána Páleníka (RNDr., šéfa ops Přátelé přírody) je nunté zakládající schůzku datovat do 3.8.2020.

Zmiňované přílohy:

Připomínky: Přeložka I/13
Obojživelníci, plazi, raci
Ryby
Migrace
Ptáci
Připomínky: Radečský okrašlovací spolek
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

 

Aktuální informace najdete ve facebookové skupině Přeložka I/13 mezi lesy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1 2

Aktuální teplota

29.5.2024 18:05

Aktuální teplota:

20.5 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru