Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Žádáme občany, kteří mají od obce kompostéry, aby se dostavili na obecní úřad k podpisu Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce a darování týkající se prodloužení výpůjční doby. Děkujeme.

Výpis z Rejstříku trestů

Žadatel může o výpis požádat na pracovišti CZECH POINT 6
buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce nebo opatrovníka, a to na základě platného dokladu totožnosti, příp. úředně ověřené plné moci.

Žádost může být vyřízena elektronickou cestou na počkání nebo – v případě, že elektronické vyřízení není možné – lze vyžádat zpracování manuální.

V případě manuálního zpracování žadatel (zmocněnec, opatrovník) obdrží vytištěné potvrzení. Žadatel (zmocněnec, opatrovník) se po určené době dostaví s tímto tzv. Tiketem na kterékoliv pracoviště Czech POINT, kde mu na jeho základě bude vydán vyhotovený výpis.

Poplatky a úhrada

Poplatky jsou hrazeny hotově, přímo na pracovišti Czech Point:

  • Poplatek za výpis z rejstříku trestů činí 100,- Kč

Aktuální teplota

2.6.2023 04:12

Aktuální teplota:

10,6 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru