Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Výpis z Rejstříku trestů

Žadatel může o výpis požádat na pracovišti CZECH POINT 6
buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce nebo opatrovníka, a to na základě platného dokladu totožnosti, příp. úředně ověřené plné moci.

Žádost může být vyřízena elektronickou cestou na počkání nebo – v případě, že elektronické vyřízení není možné – lze vyžádat zpracování manuální.

V případě manuálního zpracování žadatel (zmocněnec, opatrovník) obdrží vytištěné potvrzení. Žadatel (zmocněnec, opatrovník) se po určené době dostaví s tímto tzv. Tiketem na kterékoliv pracoviště Czech POINT, kde mu na jeho základě bude vydán vyhotovený výpis.

Poplatky a úhrada

Poplatky jsou hrazeny hotově, přímo na pracovišti Czech Point:

  • Poplatek za výpis z rejstříku trestů činí 100,- Kč

Aktuální teplota

9.12.2022 13:51

Aktuální teplota:

1,8 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru