Obsah

Blízké okolí

Obec Volfartice má nižší rekreační potenciál, rozvinutá je zde zejména individuální rekreace.
Zástavba je organicky roztroušena dle konfigurace terénu – podél toku Libchavského potoka.
Údolí je obklopeno mírnými svahy jihovýchodními a jihozápadními.
Obci dominuje kostel sv. Petra a Pavla v centrální části. Zde jsou situovány dvoupodlažní objekty maloměstského charakteru včetně budovy školy. 
V obci je dochován značný počet roubených chalup z předpokládanou možností zařazení do státního seznamu památkově chráněných objektů.

V bývalém kamenolomu, provozovaném v minulosti státním podnikem Severokámen Liberec na Holém vrchu v k.ú. Volfartice, se nachází skládka odpadů EKO Volfartice a.s.

 
Jedná se o skládku odpadů skupiny S-OO3, určená pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek a odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu.
Nesmějí zde být zde ukládány nebezpečné odpady, tekuté odpady a odpady na bázi sádry.
Skládka je na rozhraní krajů Liberecký a Ústecký a slouží tedy především ke svozu odpadů z obou oblastí.

Základní příjezd pro dodavatele odpadů je:

  • směrem od České Lípy přes Žandov na skládku
  • směrem od Nového Boru přes Českou Kamenici na skládku

Odpady nesmějí být přiváženy přes obce Volfartice a Nový Oldřichov mimo odpadů, jež jsou sváženy z těchto obcí.

Příjezd do areálu EKO Volfartice a.s. je po dvou komunikacích:

  • po stávající komunikaci z Mistrovic, která je bez úprav a po vybudování nové příjezdové komunikace slouží pouze pro osobní dopravu
  • pro dodavatele odpadů je vybudována nová příjezdová komunikace po pozemcích v k.ú. Kerhartice (Ústecký kraj), mimo bytovou i ostatní zástavbu obce Nový Oldřichov (část Mistrovice)