Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Pronájem traktoru, štěpkovače

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM TRAKTORU S VALNÍKEM

Zastupitelstvo obce Volfartice na svém zasedání dne 29. 1. 2020 schválilo pravidla pro pronájem traktoru s valníkem:

 1. Zájemce je občan s trvalým pobytem na území obce Volfartice nebo vlastník rekreačního objektu (chalupáři) v k.ú. Volfartice a k.ú. Volfartická Nová Ves.
 1. Traktor bude pronajímán v pracovní dny od 7:00 do 15:00.
 1. Traktor bude řídit technický pracovník obecního úřadu.
 1. Zájemce o pronájem si musí termín pronájmu předem domluvit. Potom sepíše na obecním úřadě žádost, ve které bude uvedeno datum, hodina, cíl cesty a předpokládaná čekací doba.
 1. Cena za pronájem je stanovena takto:

250 Kč za 1 motohodinu

 1. V ceně není zahrnuta pomoc technického pracovníka při nakládání a vykládání převáženého nákladu.
 1. Platba za pronájem bude provedena neprodleně po skončení jízdy do pokladny Obecního úřadu ve Volfarticích.

Schváleno ZO dne 29. 1. 2020 s účinností od 1. 2. 2020.


PRAVIDLA PRODEJE DŘEVNÍ ŠTĚPKY A PRAVIDLA ŠTĚPKOVÁNÍ

Zastupitelstvo Obce Volfartice schválilo dne 27. 3. 2024 tato pravidla:
 

ŠTĚPKOVÁNÍ

 • cena za 1 motohodinu nebo za 1 m3 je 500 Kč

Zájemce:

 • musí mít trvalé bydliště v obci Volfartice nebo vlastnit v obci Volfartice nemovitost
 • nemá pohledávky vůči Obci Volfartice (poplatky za odpad...)
 • předem se přihlásí na obecním úřadě
 • dále postupuje podle pokynu pana místostarosty

Aktuální teplota

16.4.2024 19:04

Aktuální teplota:

6.1 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru