Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Ztráty a nálezy

Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 1045-1065 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo.

 

V případě obce Volfartice je orgánem příslušným k přebírání, uchovávání a vydávání nalezených věcí Obecní úřad Volfartice.

 

Přihlásí-li se vlastník před uplynutím lhůty 3 let od vyhlášení nálezu na úřední desce, je povinen:

  • před převzetím prokázat totožnost,
  • prokázat vlastnické právo k věci,
  • sdělit obci dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
  • sdělit popis hledané věci,
  • provést úhradu nákladů, které obci prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné).

Vyhlašování nálezů je zveřejněno na úřední desce obce.

Nalezené věci je možno odevzdat a vyzvednout na adrese:

Obecní úřad Volfartice

Volfartice 59, 471 12

Tel.: 487 837 134

e-mail: obec@volfartice.cz

Úřad

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci k 1.1.2023:

- občanů ČR     720

- cizinců:

7  trvalý pobyt

16 přechodný pobyt

Informace k úhradě místního poplatku za komunální odpad 2023

Poplatek za svoz odpadu

 

Virtuální Česko

AR+GUR banner

Mapové podklady

Mapa

Aktuální teplota

3.12.2023 18:43

Aktuální teplota:

-2,5 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru