Obsah

Kniha o VolfarticíchKniha o Volfarticích

V prosinci r. 2021 Obec Volfartice vydala svou první knihu:

Volfartice - kapitoly z historie a přírody obce

 

Kniha pojednává o historii a životě v obci od prvních zmínek po současnost. Některá témata, jako například téma školství, kultury, průmyslu… jsou zpracována podrobněji. Nechybí informace o přírodě a krajině, a to jak v obci, tak i v jejím okolí.

Je doplněna mnoha dobovými fotografiemi a historickými dokumenty. Na jejím zpracování se, kromě autora, podílela celá řada místních občanů a pamětníků, kteří přispěli svými vzpomínkami, dobovými materiály a obrázky.

Největší zásluhu na vydání této publikace má především pan Bohumil Daniel, bývalý ředitel českolipského gymnázia a velký fanda historie.

 

Knihu je možné zakoupit na obením úřadě za 300 Kč/ks.