Obsah

S o u č a s n o s t   o b c e

Občanská vybavenost

 

V obci je mateřská škola s kapacitou 20 žáků.

Základní škola je v obci dvoutřídní a má první až pátý ročník s celkovou kapacitou 30 žáků.
Od šestého ročníku děti dojíždějí nejčastěji do škol v České Lípě.
ZŠ i MŠ sídlí v jedné budově.
Střední školy v obci nejsou, žáci do nich dojíždějí především do České Lípy.

 

 • kulturní zařízení

Z kulturních zařízení má v součastné době zastoupení v obci knihovna, která se nachází v 1. patře budovy obecního úřadu. Obecní místní knihovna má otevřeno každý  týden ve čtvrtek od 16:00 - 18:00 hodin. Vedoucí je paní Holanová Krista. Činnost knihovny obec plně financuje, doplňování knižního fondu probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou v České Lípě.

Dále má obec k dispozici kulturní sál s tanečním parketem, sociálním zařízením a kuchyňkou. Objekt byl stavebně upraven v letech 2013 - 14.
Zde se konají různé kulturní a společenské akce. V jejích prostorách se scházejí i místní senioři.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duchovní správu pro obyvatele zajišťuje farnost římskokatolického kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích.

 
Zdravotnická zařízení v obci lokalizována nejsou.
Občané vyjíždějí za základní lékařskou péčí do České Lípy a Kamenického Šenova.
 

Zařízení státní správy a samosprávy reprezentuje v obci jen obecní úřad. Ostatní úřady, pod které obec spadá, jsou lokalizovány v České Lípě, mimo policie ČR, v jejímž případě spadá obec pod obvodní oddělení Žandov.

 
Volfartická hospoda není již v současné době v provozu.
 

V obci jsou dvě prodejny smíšeného zboží.

Prodejna č.p. 60
Jedná se o prodejnu se samoobslužným prodejem, kterou dříve vlastnilo SD Jednota
Česká Lípa a kterou Obec Volfartice v roce 2000 odkoupila.

 

V obci je několik provozoven služeb:
 

 • provozovna České pošty s.p. v budově obecního úřadu

           Hodiny pro veřejnost pošty:  Pondělí, středa  13:00 - 18:00 hodin
                                                                 Úterý, čtvrtek a pátek   8:00 - 11:00 hodin   

 

 • Pavel Kühnel - autoopravna
   
 • Josef Hlaváč - pneuservis
   
 • Pavel Bernát – zahradnictví
   
 • Jaroslav Kacafírek – stavební práce
   
 • Vladimír Grasser – stavby a rekonstrukce
   
 • fa ELKOS-CL s.r.o. - Tomáš Štěrba, Volfartice č.p. 231, tel. 605 204 623 - OPRAVY ELEKTRO, ELEKTROMONTÁŽE, PROJEKTY, REVIZE apod. Email: sterba.tomas@elkos-cl.cz, http://www.elkos-cl.cz
   
 • EPOS – výrobna svítidel a užitkového skla
   
 • EKO Volfartice a.s. – nakládání s odpady
   
 • Agrome s.r.o. – chov jatečních zvířat
   
 • Petr Kuchyňka – klempířství
   
 • Pieta s.r.o. – pohřební služby
   
 • v obci jsou dva menší penziony, penzion Bach a Erika, a ubytovna, všechny provozuje firma STARMATIC s.r.o.