Menu
Obec Volfartice
Volfartice

Žádáme občany, kteří mají od obce kompostéry, aby se dostavili na obecní úřad k podpisu Dodatku ke Smlouvě o výpůjčce a darování týkající se prodloužení výpůjční doby. Děkujeme.

Současnost

Strategický rozvojový dokument obce Volfartice na období 2021 - 2025

- aktualizace 02/2023

 

Občanská vybavenost

Základní a mateřská škola Volfartice

webové stránky:   http://www.zsmsvolfartice.cz/

V obci je mateřská škola s kapacitou 20 žáků.

Základní škola je v obci dvoutřídní a má první až pátý ročník s celkovou kapacitou 30 žáků.
Od šestého ročníku děti dojíždějí nejčastěji do škol v České Lípě.
ZŠ i MŠ sídlí v jedné budově.
Střední školy v obci nejsou, žáci do nich dojíždějí především do České Lípy.

Kulturní zařízení

Z kulturních zařízení má v součastné době zastoupení v obci knihovna, která se nachází v 1. patře budovy obecního úřadu. Obecní místní knihovna má otevřeno každý  týden ve čtvrtek od 16:00 - 18:00 hodin. Vedoucí je paní Holanová Krista. Činnost knihovny obec plně financuje, doplňování knižního fondu probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou v České Lípě.

Dále má obec k dispozici kulturní sál s tanečním parketem, sociálním zařízením a kuchyňkou. Objekt byl stavebně upraven v letech 2013 - 14.
Zde se konají různé kulturní a společenské akce. V jejích prostorách se scházejí i místní senioři.


Duchovní správu

pro obyvatele zajišťuje farnost římskokatolického kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích.


Zdravotnická zařízení

v obci lokalizována nejsou.
Občané vyjíždějí za základní lékařskou péčí do České Lípy a Kamenického Šenova.

Zařízení státní správy a samosprávy

reprezentuje v obci jen obecní úřad. Ostatní úřady, pod které obec spadá, jsou lokalizovány v České Lípě, mimo policie ČR, v jejímž případě spadá obec pod obvodní oddělení Žandov.


V obci je jedna prodejna smíšeného zboží.

Prodejna č.p. 60

Jedná se o prodejnu se samoobslužným prodejem, kterou dříve vlastnilo SD Jednota
Česká Lípa a kterou Obec Volfartice v roce 2000 odkoupila.


V obci je několik provozoven služeb:

provozovna České pošty s.p. v budově obecního úřadu

Hodiny pro veřejnost pošty:  

 • Pondělí, středa  15:00 - 18:00 hodin
 • Úterý, čtvrtek a pátek   8:00 - 11:00 hodin 

tel. č. 954 247 112  

Další provozovny:

 • Pavel Kühnel - autoopravna
   
 • Josef Hlaváč - pneuservis
   
 • Pavel Bernát – zahradnictví
   
 • Jaroslav Kacafírek – stavební práce
   
 • Vladimír Grasser – stavby a rekonstrukce

 • fa ELKOS-CL s.r.o. - Tomáš Štěrba, Volfartice č.p. 231, tel. 605 204 623 - OPRAVY ELEKTRO, ELEKTROMONTÁŽE, PROJEKTY, REVIZE apod. Email: sterba.tomas@elkos-cl.cz, http://www.elkos-cl.cz
 • EKO Volfartice a.s. – nakládání s odpady
   
 • Agrome s.r.o. – chov jatečních zvířat
   
 • Petr Kuchyňka – klempířství
   
 • Pieta s.r.o. – pohřební služby
 • V obci jsou dva menší penziony, penzion Bach a Erika, a ubytovna, všechny provozuje firma STARMATIC s.r.o.

Obec

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci k 1.1.2023:

- občanů ČR     720

- cizinců:

7  trvalý pobyt

16 přechodný pobyt

Informace k úhradě místního poplatku za komunální odpad 2023

Poplatek za svoz odpadu

 

Virtuální Česko

AR+GUR banner

Mapové podklady

Mapa

Aktuální teplota

2.6.2023 04:19

Aktuální teplota:

10,6 °C

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky


nahoru