Volfartice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

- účinnost od 1.1.2022


Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství:

OZV č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství

Stanoviště zvláštních sběrných nádob

Ceník úhrad za svoz a likvidaci komunálních odpadů 

- účinnost 16.9.2021


Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

- účinnost 11.3.2021


Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Přehled veřejných prostranství

- účinnost 18.11.2020


Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

- účinnost 15.3.2016

Příloha č. 2 k OZV č. 1/2016, kterou se vydává požární řád - Požární technika a věcné prostředky požární ochrany - aktualizace k 1.8.2022


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Volfartice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území obce Volfartice

- účinnost 8.2.2012